الگو:مشارکت‌کننده مقاله برگزیده/توضیحات

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

کاربرد

برای کاربرانی که یکی از مشارکت‌کنندگان اصلی مقاله‌ٔ برگزیده باشند:
{{جا:مشارکت‌کننده مقاله برگزیده|به پاس تقدیر از زحمات شما که یکی از مشارکت‌کنندگان اصلی مقاله برگزیدهٔ ... هستید.~~~~}}

جستارهای وابسته