الگو:مشارکت‌کننده برگزیده

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, searchکاربرد

برای کاربرانی که یکی از مشارکت‌کنندگان اصلی مقاله‌ٔ برگزیده باشند:
{{مشارکت‌کننده برگزیده|برای شما که یکی از مشارکت کنندگان اصلی مقاله برگزیدهٔ ... هستید.}}