الگو:شابک/توضیحات

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

کاربرد این الگو عبارت است از افزودن پیوند به صفحهٔ ویژه:منابع کتاب با استفاده از شابک یک کتاب.

استفاده

پارامتر دوم اختیاری است و در صورت وارد کردن آن، به جای عبارت «شابک» عبارت «ISBN» نمایش داده می‌شود. این پارامتر را زمانی استفاده کنید که شابک در لابه‌لای متنی چپ به راست (مثلاً یک یادکرد انگلیسی) به کار رفته‌است.

ارقام شابک را می‌توان به انگلیسی یا به فارسی وارد کرد. الگو به صورت خودکار ارقام را به طوری که مناسب است نمایش می‌دهد.