الگو:شابک

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

شابک ‎۰-۱۲۳۴۵-۶۷۸-۹

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد این الگو عبارت است از افزودن پیوند به صفحهٔ ویژه:منابع کتاب با استفاده از شابک یک کتاب.

استفاده

پارامتر دوم اختیاری است و در صورت وارد کردن آن، به جای عبارت «شابک» عبارت «ISBN» نمایش داده می‌شود. این پارامتر را زمانی استفاده کنید که شابک در لابه‌لای متنی چپ به راست (مثلاً یک یادکرد انگلیسی) به کار رفته‌است.

ارقام شابک را می‌توان به انگلیسی یا به فارسی وارد کرد. الگو به صورت خودکار ارقام را به طوری که مناسب است نمایش می‌دهد.