الگو:دارای نستعلیق

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

از این الگو در صورت استفاده از قلم نستعلیق در نوشتار، به صورت {{دارای نستعلیق}} استفاده کنید تا اگر کاربر فونت نستعلیق را ندارد، آن را دانلود، نصب و استفاده نماید.


الگو نمایش نتیجه محل قرار گرفتن در مقاله
{{دارای نستعلیق}}
بحث الگو
بالای صفحه یا بخش مورد نظر