الگو:برد

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
برنده
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

style="background: white; color: black; vertical-align: middle; text-align: {{{هم‌ترازی|center}}}; {{{سبک|}}}" class="برد table-برد"| {{{1|{{{متن}}}}}}