الگو:آغاز چپ‌چین/توضیحات

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

استفاده

صفحات ویکی‌پدیای فارسی راست به چپ هستند، از این الگو برای نوشتن پاراگراف‌های چپ به راست به زبان‌های دیگر استفاده کنید.

اگر متن چپ‌چین‌شده به زبانی غیر از فارسی‌است توصیه می‌شود کد ایزوی آن زبان را به پارامتر |lang= بدهید؛ مثلاً |lang=en برای متون انگلیسی.

مثال

Test Left to Right Language.

الگوهای مرتبط